Generalforsamling 2022

5. februar 2022

Dagsorden: 

Dagsorden til generalforsamling onsdag den 23. februar 22

Dagsorden: 
1. Valg af stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning og drøftelse af foreningens forhold.
4. Behandling af regnskab.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fremlæggelse af budget – herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år.
7. Valg af formand.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
9. Valg af delegerede til landsmødet.
10. Valg af 2 revisorer og suppleanter.
11. Eventuel

Bilag til punkt 5, 6 og 8 vil blive lagt på hjemmesiden ca. 8 dage før mødet.
Bilag 5: Der er indkommet forslag om et fast antal arrangementer med fast indhold pr. år. 
Bilag 6:
Bilag 8: Følgende er på valg:
-
-
-
-
-

I den politiske debat vil følgende personer deltage:

- Borgmester Jens Ejner Christensen.
- Folketingsmedlem Christoffer Melson.
- Byrådsmedlem Per Olesen.
- Byrådsmedlem Camilla Eva Jørgensen og
- Byrådsmedlem Mads Jansen