Velkommen til Venstre  VejleBy hjemmeside


Velkommen til Venstre i Vejle By hjemmeside. Denne side opdateres løbende med nyheder og opslag fra b.la. Facebook. Du kan i kalenderen se alle de aktiviteter der foregår i foreningen. Ønsker du at blive medlem af venstre skal du benytte dette link:


Generalforsamling 2024

Venstre i Vejleby afholder generalforsamling tirsdag den 20. februar kl. 19:00-21:30. Der er spisning fra kl. 18:00

1. Valg af stemmetællere. 
2. Valg af dirigent.
3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold.
4. Behandling af regnskab.
5. Behandling af indkomne forslag.
- Forslag fra bestyrelsen. Tilpasning af vedtægter og forretningsorden, så de følger Venstres vedtægter fra 2022. Udsendes ca. 14 dage før generalforsamlingen.
6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år.
7. Valg af formand.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
9. Valg af to revisorer og suppleant(er).
10. valg af delegerede til Landsmødet.
11. Eventuelt.

 Tilmelding til spisning kr. 150 inkl. kaffe og en genstand til maden

Læs forslag til Venstre i Vejlebys nye vedtægter her

Generalforsamling 2022

Venstre 5. februar 2022

Dagsorden: 

Dagsorden til generalforsamling onsdag den 23. februar 22

Dagsorden: 
1. Valg af stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning og drøftelse af foreningens forhold.
4. Behandling af regnskab.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fremlæggelse af budget – herunder beslutning om medlemskontingent…

LÆS MERE